På skinner mot Bergen

Midt i januar. Toget slingrar mot vest. Snøfokket fer forbi. Lyset er grått og sparsamt. Fast 35 mm på kamera, time etter time mot vindauga. Motiva dukkar opp og er borte før eg får sukk for meg. Det er ingen ideell situasjon, men lærerikt, og det blir ein serie på ca 30 foto. Øvst i Hallingdalen er det slutt på lyset. Når toget står stille på Finse blir siste foto tatt (nederst). (Innlagt av Olav Bjørkum)