På villspor i prosessen

«Prosess, forløp, utvikling; naturlig utvikling gjennom flere stadier» (Store norske leksikon).

Som fotonerd er eg stadig på leit i det visuelle terrenget. Meir enn å avfotografera, eller dokumentera livet sine hendingar i seg sjøl, handlar det meste om å søka nye biletuttrykk. 

Å få innsikt gjer livet rikare, også når det gjeld noko så tilsynelatande enkelt og banalt(for mange) som fotografering. Å sjå, leita, utprøva, lesa, lytta, er ein del av den visuelle prosessen.

Det vanskelege er å stoppa i tide, vita når det er nok. Men å havna på villspor i si eiga eksperimentering er ein fint ting. Noko kan dukka opp, då vert det arkivert i fotoverktøyskassen til seinare bruk.