Landskap som blir borte

Merkeleg å opna ein ny blogg med eit så lite spektakulært foto. Nokre foto står fint åleine utan tekst. Desse tre treng tekst. Eg kom til Stord kommune (by) for ni år sidan, og vart snart ein ivrig vandrar på industriområdet Eldøyane. Ytterst på området låg ein haug med til dels store tre og annan flora, og med fugleliv. Det var ein kjærkomen oase. Eg tenkte aldri anna enn at haugen skulle liggja der for evig. I februar sette gravemaskina sine tenner i jorda. Då vart eg fortalt at haugen berre hadde lege der i ca førti år. Den var eit deponi av overskotsmassar frå planering av Eldøyane. No er det bruk for nytt areal. For meg blir det eit vemodig tap. (innlagt av Olav Bjørkum)