Eit hav av plast

Både landjord og hav flyt over av plast. Ikkje bokstaveleg, men du skjønar kva eg meiner. Avfallsplasten kan ha sine fotogeniske sider. Det øvste firdelte fotoet viser same plasremsa i fire stadier. Det var stiv kuling. Utan stativ var det vanskeleg å halda kamera stødig, men som du ser gjekk det på eit vis. Plasten dansa litt, roa seg, dansa igjen, men heldt seg på eit avgrensa område.

Plasten nedanfor hadde klistra seg godt fast i fleire veker for ryddemannskap forbarma seg over han.

Denne plasten klamrar seg til eit tre. Nokre dagar tidlegare klamra han seg til eit anna tre. Korleis han greidde å forflytta seg utan å bli tatt av vinden får Vårherre svara for. Det nederste fotoet viser at plasten også kan dandera seg i delikate former.

(Innlagt av Olav Bjørkum)